Zobrazování skutečnosti…

1487492-6042091497254-67695814-n.png

Probíhalo nejprve formou jednoduchý kreseb na stěnách jeskyní, později formou zápisu na papyrus či papír (případně též za pomocí malířského způsobu zobrazování na uměleckých plátnech) a na přelomu tisíciletí se podobná činnost přenesla též do oblasti virtuální reality, kde je zajišťována výpočetně – technologickými přístroji. Specifickou oblasti zobrazování pak představuje možnost užívání takzvaného skeneru.

… Za pomocí výpočetních technologií

Na základě uvedeného přístroje bylo člověku v podstatě umožněno „přesunout to, co bylo dosud venku, dovnitř“. Jinak řečeno, je možné, aby se z reálného předmětu (textu, malby apod.) staly artefakty zanesené do počítače. Moderním 3D skenováním se pak tato možnost rozšířila z původně pouze dvourozměrných předloh na trojrozměrné předměty.

300x250-toaletak-5000.jpg
Posted in Nezařazené