Překlady, které si může dovolit každý

Marmel
</div>
<p><html><head></head><body>Překlady jsou písemné převody textů z jednoho jazyka do druhého. Překládané texty mohou být různého rázu, jak obecného, tak i odborného. Mohou to být texty administrativní, umělecké, náboženské, odborné nebo běžné.<br />
Kritériem pro překlady není na rozdíl od tlumočení rychlost, ale hlavně přesnost a správnost. U uměleckého textu je překládání specifické, a velikou roli hraje i umělecký styl a cítění překladatele, a výsledná estetická kvalita přeloženého textu.</p>
<h2>
	Překlady z cizího jazyka</h2>
<p>Překladatelé provádějí většinou <a href=překlady Kolín textů z cizích jazyků do své mateřštiny. Musí znát nadprůměrně dobře oba jazyky, jak cizí, tak i svůj rodný jazyk. Velice důležitá je znalost stylistiky a lingvistiky. U překládání odborného textu je zapotřebí i odborná znalost oboru.

Posted in Nezařazené