Byly zde odedávna, pouze v jiné podobě

1487492-6042091497254-67695814-n.png

Nemyslete si, že školní výlety jsou nějakým výdobytkem moderní doby. Jejich obrovský rozmach nastal již v druhé polovině devatenáctého století, ale samozřejmě, že byly pořádány již dávno před tím. Tehdy měly všechny podobný scénář. Jediné, v čem nastala změna proti době minulé, byla v tom, že se doba jejich konání začala pomalu přesouvat na závěr školního roku, tedy do měsíce května a června, tak jak je tomu i v současnosti. Až do počátku dvacátého století šlo však o výlety celoškolní, nikoliv třídní.

Nová tvář mimoškolních aktivit

Třídní výlety z počátku dvacátého století vždy představovaly hodnotný pedagogický projekt, který měl doplňovat a rozšiřovat znalosti žáků a studentů a zároveň nesměl ohrožovat jejich mravní vývoj. Nezbytnou součástí každé takové aktivity byla pěší chůze, se kterou má v dnešní době bohužel mnoho žáků i studentů problém. Doba pokročila ve však oblastech lidské činnosti, novou tvář dostaly samozřejmě i akce konané mimo školu. Jejich atraktivita a přitažlivost dnes spočívá především v hravosti u mladších dětí a adrenalinu u těch starších. Otestujte si nás – společnost RIKITAN – jak to s dětmi dokážeme my!

300x250-toaletak-5000.jpg
Posted in Nezařazené